Astronomi

Gezegen Dokuz Bir Kara Delik Olabilir Mi?

Güneş sistemimizde sekiz gezegen olduğu biliniyor ama dış Güneş sisteminde gizli dokuzuncu bir gezegen olabilir. Ve hayır, bu Plüton değil. Bu gezegenin, kütlesi Dünya’nın beş katı büyüklüğünde olan, soğuk ve karanlık bir gezegen olduğu düşünülüyor. Böyle bir gezegen henüz keşfedilmedi ama onun orada olduğuna dair bazı ipuçları var. Ancak şimdi, Jakub Scholtz ve James Unwin tarafından yayınlanan bir makale neticede onu hiç göremeyebileceğimizi öne sürüyor. Bunun nedeniyse, Gezegen Dokuzun bir gezegen değil, bir kara delik olması.

Bu kulağa çılgınca bir fikir gibi gelebilir ama imkansız da değil. Öncelikle, eğer Gezegen Dokuz gezegen kütlesine sahip bir kara delikse, onun Trans Neptün Nesneleri (TNO’lar) olarak bilinen Neptün’ün yörüngesinin ötesindeki küçük nesneler üzerindeki çekim kuvveti tamamen aynı olurdu. Teknik olarak, dokuzuncu bir gezegen için var olan çekim kuvvetiyle ilgili kanıtlar, aynı zamanda küçük bir kara delik için de olan kanıtlar niteliğinde. Ve gezegen kütlesine sahip kara deliklerin var olması da mümkün.

İki tür kara deliğin var olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri süper kütleli kara delikler, diğeriyse yıldızsal kara delikler. Ve bunların her ikisi de Gezegen
Dokuzu açıklayamayacak kadar büyük kütlelere sahip.

İlkel Bir Kara Delik Olabilir

Ama ilkel kara delikler olarak bilinen üçüncü bir tür kara delikler de var olabilir. Bunlar evrenin en ilk başlangıç zamanlarında oluşmuş olabileceği düşünülen kara delikler ve teorik olarak, kütleleri de küçük bir asteroidin kütlesinden binlerce yıldızın kütlesine kadar değişim gösterebilir. Eğer ilkel kara delikler varsa, bunların bazıları Gezegen Dokuzun kütlesine sahip olabilir.

İlkel kara deliklerin direkt olarak gözlemlenemeyecek kadar küçük olmaları gerektiği düşünülüyor. Eğer Gezegen Dokuz gerçekten de bir kara delikse, o zaman o bir elma büyüklüğünde olurdu. Bu boyut o kadar küçük ki, yayınlanan makale onun gerçek boyutunun basit bir görselini de içeriyor. OGLE olarak da bilinen Optik Kütle Çekimsel Merceklenme Deneyi (Optical Gravitational Lensing Experiment) verileri ilkel kara deliklerin varlığını kanıtlamasa da bu yönde bir izlenim uyandırıyor; tıpkı TNO’lardaki kümelenmenin Gezegen Dokuzun var olduğu izlenimini uyandırması gibi.

Dolayısıyla, bir ihtimalle ilkel bir kara delik bizim Güneş’imizin çekim kuvvetiyle yakalanmış, şu anda onun yörüngesinde dönüyor ve aynı zamanda da Güneş sisteminin uzak bölgelerindeki cisimlere hafifçe çekim kuvveti uyguluyor olabilir.

Eldeki bazı zayıf kanıtların açıklamasını yapan bolca tahminin olduğunun vurgulanması gerekiyor. Sadece dış Güneş sisteminde bir kara deliğin var “olabilecek” olması onun var olduğu anlamına gelmiyor. Henüz keşfedilmemiş olan bir gezegenin var olması mümkün ama TNO kümelenmelerinin tesadüfi olması ve Gezegen Dokuz diye bir şeyin olmaması da olasılıklar dahilinde.

Orijinal makale: Forbes

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz