Biyoloji

DNA’mız Yüzünden Hepimiz Aynı Mıyız Yoksa Eşsiz Mi?

İnsanlar arasındaki genetik çeşitlilik hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmak, bizim hem birbirimizle olan benzerliklerimizi hem de farklılıklarımızı takdir etmemizi sağlayabilir.

İnsanlar her ne kadar birbirlerinden farklı görünseler de, temel bir düzeyde hepimiz birbirimize benziyoruz. Şu anda, araştırmacılar insan genomlarının birbirinden yaklaşık yüzde 0.6 oranında farklılık gösterdiğini biliyorlar. Modern genom bilimi, insanları bireysel olarak ve harika bir şekilde yapılandıran gen planlarının eşsizliği konusunda bize giderek daha fazla bilgi ve anlayış kazandırıyor. Bizler birbirimizden farklıyız. Ama aynı zamanda, en modern yöntemler kullanılarak yapılan en yeni araştırmalar, insanların DNA’larında dikkate değer ölçüde bir benzerliği paylaştığı gerçeğini de kuvvetlendiriyor. Bizler aynıyız.

Bizim bu bilgiyle ne yapacağımız son derece önemli. Tarih, insanların ve hükümetlerin insanların biyolojik aynılığı ve farklılığı arasındaki algılanan
dengeyi kendi lehlerine çevirmeye çalışmalarının örnekleriyle dolu. Bugün bile, genetik biliminin geniş çaplı olarak kötüye kullanıldığı (öjenik uygulamalar gibi) on yılların ardından, DNA’nın insanları ne dereceye kadar birbirinden farklı kıldığını yanlış yorumlamanın peşinde olanlar var. Araştırmacılar birbiri ardına yaptıkları çalışmalarda, “ırklar” arasındaki genetik belirsizliğin, belirli bir ırkı tanımlama becerisine sahip herhangi bir grup genden çok daha ağır bastığını bulmaktalar.

Genom Profillerine Özel Tedaviler Geliştirilebilir

Ama soyla ilişkili olan ayırt edilebilir genetik farklılıklar var. Örneğin, istatistiklere göre, ataları Sahra Altı Afrika’dan ya da Kuzey Avrupa’dan gelen
insanların orak hücreli anemi veya kistik fibrozis hastalıklarını geliştirme riskleri, diğer coğrafi kökenlere sahip insanlardan daha yüksek. Bizler gerçekten birbirimizden farklıyız.

Araştırmacıların her yeni çalışmayla birlikte hakkında daha fazla bilgi edindiği genetik farklılıklar, bizim insanlık kavramımıza daha fazla anlayış kazandırmaya yardımcı olabilir. Ama bizler aynıyız. Bizim baskın genetik benzerliklere sahip olduğumuz gerçeği, insanlar olarak bizi bir araya getirmeye ek olarak, tıp alanında yeni bir dönemin başlamasına da etki sağlayabilir. Bizim aynılığımız, insan gruplarının paylaştığı genom profillerine özel tedaviler geliştirmek için bize yardımcı olabilir.

Geçtiğimiz on yıllar içinde insan genetiği biliminin başına dert olan utanç verici kötüye kullanımların tekrarlanmamasını garantilemek için, araştırmacıların genom alanında açığa çıkmakta olan bilgileri ve gelişmeleri net ve açık bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu sayede, bilim ve tıp bu karmaşıklığı kendi alanlarına dahil ederek bu bilgileri herkesin yararına olacak bir şekilde kullanabilir. Ve genetik anlamda ortak ve farklı olan yönlerimizin gerçekçi bir resmini çizmek, sonuçta insanlığın hem bizi birbirimize bağlayan bağları hem de her birimizi muhteşem kılan eşsizliği takdir etmesine yardımcı olabilir.

orijinal makale: Scientist

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz