Fizik

Bir Kara Delikten Küçücük Bir Mesaj Yollamak Bile Onun Sonunu Getirebilir

Öyle görünüyor ki, bir solucan deliğinden bir mesaj göndermek istememiz halinde, mesajı çok kısa tutmamız gerekiyor.

Yapılan yeni bir çalışmanın bulgularına göre, belirli şartlar altında, farklı evrenlerdeki kara delikleri birbirine bağlayan teorik solucan deliğinden bir
mesaj geçirilebiliyor. Ancak maalesef ki, bulgular bu mesajdaki bilgilerin sadece çok küçük bir bölümünün karşı tarafa geçebileceğini gösteriyor.

Witwatersrand Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yapan ve çalışmanın ortak yazarı olan Sam van Leuven, “Elde ettiğimiz sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bir solucan deliğinden gönderebileceğiniz bilginin sadece yaklaşık bir veya iki kübit ya da birkaç bit olabileceğini gösteriyor,” diyor.

Normal şartlarda bir kara deliğin içine bir şey yollayacak olsaydınız, o kara deliğin merkezine düşer ve bir daha asla önceki hayatına geri dönemezdi. Ama eğer bir kara delik bir solucan deliğiyle bir başka kara deliğe bağlı olursa ve mesajın yörüngesi de tam olarak doğruysa, teorik olarak mesaj o solucan deliğinden geçebilir ve deliğin diğer tarafından çıkabilir.

İlk Mesajda Kaybedilen Kütle Miktarı Yüzde 30

Yapılan bu yeni çalışmada, Sam van Leuven ve meslektaşları, Albert Einstein’ın genel görelilik teorisinde anlatılan uzay-zaman geometrisini kullanarak solucan deliğini incelediler. Senaryoyu tanımlamak için kullanılan matematik basit olması açısından iki boyutlu bir evren üzerinde uygulandı ama bunun bizimki gibi üç boyutlu bir evren için de aynı şekilde geçerli olacağı düşünüldü.

Sonuçlar, bir solucan deliğinden tek seferde sadece birkaç bit bilgi geçirilebileceğini ortaya koydu. Ayrıca bir solucan deliğinden mesajlar yollamanın kara delikleri değiştirebileceği de görüldü. Yollanan her mesajda, mesajı gönderen kara deliğin kütlesinin artacağı ve mesajı alan kara deliğin kütlesinin de azalacağı bulgusuna ulaşıldı.

Gönderilen ilk mesajda, mesajı alan kara deliğin kütlesinin yaklaşık yüzde 30’unu kaybedeceği ve takip eden mesajlarla kara deliğin yok olacağı bulundu. Buna ek olarak, ilk mesajı takip eden her mesajın boyutunun küçüleceği ve neticede hiç bilgi içermeyecek hale geleceği sonucuna da ulaşıldı.

Sam van Leuven ve diğer bilim insanları, daha fazla bilgi aktarımına olanak tanıyabilecek yollar üzerindeki çalışmalarına geniş kapsamlı olarak devam ediyorlar. Şu anda, bu solucan delikleri ve birbirine bağlı kara delikler tamamen teorik boyuttalar ancak bilim insanları bir tür gelişmiş bir medeniyetin onları yaratmasının ya da manipüle etmesinin bütünüyle imkansız olmadığını düşünüyorlar.

Orijinal makale: Live Science

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz