Astronomi

Ay Düşündüğümüzden Daha Yaşlı Çıktı

Cologne Üniversitesi’nde görevli yer bilimciler tarafından yapılan yeni bir çalışma, Ay’ın yaşının Güneş sisteminin oluşumundan yaklaşık 50 milyon yıl sonrasına dayandığı sonucuna vardı. Çalışmaya göre, Güneş sisteminin 4.56 milyar yıl önceki oluşumunun ardından, yaklaşık 4.51 milyar yıl önce Ay oluştu ve dolayısıyla da Ay daha önceden düşünülenden çok daha yaşlı. Daha önceden yapılan araştırmalar Ay’ın Güneş sisteminin oluşumundan yaklaşık 150 milyon yıl sonrasında oluştuğunu değerlendirmişti.

Bilim insanları Nature Geoscience’da yayınlanan çalışmalarından elde ettikleri bu sonuçlara ulaşmak için, Apollo görevleri sırasında toplanan çok çeşitli örneklerin kimyasal bileşimlerini analiz ettiler.

21 Temmuz 1969’da insanlık Ay’a ilk kez ayak bastı. Ay yüzeyinde geçirdikleri birkaç saat içinde, Apollo 11 ekibi 21.55 kg örnek topladı ve bunları Dünya’ya getirdi. Bu örnekler bize hala Güneş sisteminin başlangıç zamanlarındaki önemli olaylar ve Dünya-Ay sisteminin tarihi hakkında bir şeyler öğretiyor. Ay’ın yaşını belirlemek Dünya’nın nasıl ve ne zaman oluştuğunu ve Güneş sisteminin ilk başlangıç döneminde nasıl bir gelişim gösterdiğini anlamak açısından önem taşıyor.

Örneklerdeki Elementler Arasındaki İlişki İncelendi

Yapılan bu çalışma, farklı Apollo görevleri sırasında toplanan farklı türden örneklerdeki kimyasal imzalara odaklanıyor. Araştırmacılar farklı zamanlarda oluşan taşlardaki farklı element miktarlarını karşılaştırarak, her örneğin Ay’ın iç kısımları ve Ay magma okyanusunun katılaşma süreciyle nasıl bir ilişkisi olduğunu öğrenmenin mümkün olduğunu söylüyorlar.

Ay muhtemel olarak Mars boyutundaki bir cisim ve başlangıç aşamasındaki Dünya arasında meydana gelen ciddi bir çarpışma neticesinden oluştu ve zaman içinde, Ay Dünya’nın yörüngesine yayılan materyal bulutundan oluştu. Yeni doğan Ay magma okyanusuyla kaplıydı ve bu soğudukça farklı türlerde taşlar oluştu. Bu taşlar Ay’ın oluşum süreciyle ilgili bilgileri de kaydetti.

Cologne Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, nadir bulunan hafniyum, uranyum ve volfram elementlerinin arasındaki ilişkiyi, Ay’ın karanlık yüzündeki bazaltları üreten erime miktarını anlamak için bir araç olarak kullandılar. Apollo örneklerindeki elementlerin ölçüm bilgilerini laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgilerle birleştiren araştırmacılar, Ay’ın Güneş sistemi oluştuktan 50 milyon yıl sonra çoktan katılaşmaya başlamış olduğu sonucuna ulaştılar.

Araştırmacılar Ay’dan 50 yıl önce alınan örneklerin onun zamanlamalarını ve gelişimini anlamalarına yardımcı olduğunu ve Ay’ın yaşının aynı zamanda Dünya için de bir minimum yaş bilgisi sağladığını söylüyorlar.

Orijinal makale: Science Daily

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz