Sinirbilim

Alkole Bağlı Beyin Hasarı Alkol Bırakıldıktan Sonra Da Devam Ediyor

Alkole bağlı beyin hasarı alkol bırakıldıktan sonra da devam ediyor. Alkolün beyin üzerindeki zararlı etkileri geniş çaplı olarak biliniyor, ancak beyinde gözlemlenen yapısal değişiklikler çok heterojen. Buna ek olarak, teşhis belirteçleri alkol nedeniyle meydana gelen beyin hasarını karakterize etmekte yetersiz kalıyor; özelikle de alkolün alınmadığı ve alkole yeniden başlama oranlarının yüksek olduğu yoksunluk döneminin başlangıç evresinde.

Şimdi, İspanya ve Almanya’da görev yapan araştırmacılar manyetik rezonans yöntemini kullanarak yeni bir çalışma yaptılar ve alkol tüketimi kesilmesine rağmen, yoksunluk döneminin ilk haftalarında beyin hasarının devam ettiğini tespit ettiler.

JAMA Psychiatry’de yayınlanan çalışma, alkol alımının kesilmesinden altı hafta sonra beyindeki beyaz maddede hala değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma sonuçlarının şaşkınlık verici olduğunu belirten araştırmacılardan Dr. Santiago Canals, “Şu ana kadar, alkolün yokluğuna rağmen beyindeki hasarın devam edeceğine kimse inanamıyordu,” diyor.

90 Hasta İncelendi

Çalışmanın katılımcıları, yaşları ortalamada 46 olan ve alkol kullanım bozukluğu nedeniyle hastaneye yatan doksan hastaydı. Katılımcıların beyinlerinin manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarını karşılaştırabilmek için, yaş ortalaması 41 olan ve alkol sorunu yaşamayan 36 erkekten oluşan bir kontrol grubu kullanıldı.

Dr. Canals, “Bu çalışmanın önemli bir tarafı, incelenen insanların bir detoksifikasyon programına katılmak için hastaneye yatmış olan hastalar olması ve bağımlılık yaratıcı madde kullanımlarının kontrol altında tutulmasıydı. Bu onların hiç alkol tüketmediklerini garanti altına alan bir durum,” diyor.

Bulgulara göre, yoksunluk döneminde gözlemlenen hasarlar, ağırlıklı olarak beynin sağ yarım küresinde ve ön bölgesinde etkili oluyor ve alkol tüketiminin bırakılmasının hemen ardından beyindeki mikroyapısal değişikliklerin normal değerlere geri döndüğü yönündeki yaygın görüşe ters düşüyor.

Araştırmalar Devam Ediyor

Alkol tüketimiyle birlikte beyindeki beyaz maddede genel bir değişim gerçekleştiğini belirten Dr. Canals sözlerine şöyle devam ediyor, “Bu değişimler korpus kallozum ve fimbria isimli yapılarda daha yoğunluklu olarak görülüyor. Korpus kallozum beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimle ilgili. Fimbria ise hipokampusla iletişim kuran sinir liflerini içeriyor.”

Araştırmacılar şimdi, alkol sorunu olan insanların alkol almadıkları dönemin başlangıç evresinde beyinde devamlılık gösteren etkileri araştırmak için, enflamasyon yapıcı ve dejeneratif süreçleri ayrı ayrı ve daha kesin bir biçimde saptamaya çalışıyorlar.

Orijinal makale: Science Daily

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz