Psikoloji

Obezler Dışlanmıyor, İnsan Yerine Koyulmuyor!

Obezler dışlanmıyor, insan yerine koyulmuyor! Obezite gelişmiş ülkelerin çoğunda son derece yaygınlaşmış durumda. Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık üçte biri ve İngiliz yetişkinlerin dörtte biri şu anda tıbben obez olarak tanımlanıyor. Ama obezite genetik, çevresel ve sosyal faktörlere bağlı olarak gelişen karmaşık bir sağlık sorunu.

Daha önceden yapılan çalışmalar insanların obezite hakkında kınayıcı ve ön yargılı görüşlere sahip olduğunu ortaya koymuştu. Obesity’de yayınlanan yeni bir çalışmaysa, obez insanların sadece kınanmakla ve küçümsenmekle kalmadığını, aynı zamanda açıkça insan yerine de konmadıkları sonucuna vardı.

Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan çalışma kapsamında, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’dan 1500’ü aşkın insan internet üzerinden bir anket formu doldurdu ve bu kişilerin farklı insan gruplarını 0 ve 100 arası bir ölçekte ne kadar gelişmiş ve evrilmiş olarak gördüklerine bakıldı.

Katılımcılar Obezleri “Daha Az Evrilmiş” Olarak Değerlendirdi

Araştırmacılar obezite hakkında bu tür görüşlere sahip olmanın daha zayıf insanlar arasında daha yaygın olup olmadığını görmek için, anket formlarını dolduran insanların vücut kitle endekslerini de kayıt altına aldılar. Ayrıca, bu görüşlerin kiloları nedeniyle obez insanlara karşı ayrımcılık yapan sağlık politikalarına destek vermek anlamına gelip gelmediği de incelendi.

Sonuçta, katılımcıların genel anlamda obez insanları obez olmayanlardan “daha az gelişmiş, evrilmiş” ve “daha az insan” olarak değerlendirdikleri görüldü. Obez insanlar ortalama olarak obez olmayanların yaklaşık 10 puan altında konumlandırıldı. Obez insanların açıkça insan yerine konmaması durumu en çok zayıf katılımcılarda görüldü ama aynı durum, tıbbi olarak “kilolu” veya “obez” olarak sınıflandırılan katılımcılarda da gözlemlendi. Obezleri açıkça insan yerine koymayanların, kiloları nedeniyle onlara ayrımcılık yapan sağlık politikalarını destekliyor olmaları da daha muhtemeldi.

Obezite Toplumda İnsanca Olmayan Tarzlarda Ele Alınıyor

Araştırmacılar elde edilen bu bulguların obez insanların açıkça insan yerine konulmadıklarının ilk kanıtlarından biri olma özelliğini taşıdığını ve insanların obez kişileri “daha az insan” olarak görme eğiliminin, obezite damgasının hangi boyutlara ulaşmış olduğunu gözler önüne serdiğini söylüyor.

Toplumun obeziteyi ele alma ve ondan bahsetme biçiminin sıklıkla insanca olmayan tarzlarda olduğunu söyleyen araştırmacılar, yemekle olan sorunları tarif etmek için hayvan isimlerinin kullanıldığına (örneğin, ‘domuz gibi yemek’) veya obezite hastalığıyla yaşayan insanların onurlarını ayaklar altına alan görüntüler kullanıldığına dikkat çekiyor. Obezitenin yoksulluk ve ciddi genetik, psikolojik ve çevresel unsurlar nedeniyle ortaya çıkan karmaşık bir sorun olduğunun da altını çizen araştırmacılar, hiçbir insan grubuna bu şekilde yaklaşmanın ahlaki açıdan doğru olmadığını ve bu konudaki olumsuz yargıların obez insanların yaşam tarzlarında yapacakları uzun vadeli sağlıklı değişiklikler önünde bir engel oluşturduğunun da bilindiğini belirtiyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190403113933.htm

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz