Biyoloji

Konuştuğumuz Dil Hem Beynimizi Hem De Kişiliğimizi Şekillendiriyor

Konuştuğumuz dil hem beynimizi hem de kişiliğimizi şekillendiriyor. İnsan türü zaman içinde geliştikçe beyinlerimizin bazı bölümleri de genişledi ve bunun sonucunda dil konusunda geliştik ve iletişimde daha donanımlı bir hale geldik. Ama daha şaşırtıcı olan, dilin hayatımız boyunca beyinlerimizi nasıl şekillendirebildiği. 

Bu durumun çoğu kanıtı çift dilli insanlar üzerinde yapılan çalışmalardan geliyor. Yapılan beyin taramaları, bir dilden diğerine geçmenin, tek bir dili konuşmaya kıyasla, özellikle de prefrontal kortekste olmak üzere farklı beyin faaliyeti kalıplarını harekete geçirdiğini gösteriyor. Prefrontal korteks; işler belleği kullanma, mantıklı düşünme ve planlama da dahil olmak üzere, bilgiyi düzenleme ve onun üzerinde eyleme geçme konularında rol oynuyor. Diğer bazı çalışmalar da, çift dilli insanların yeni bir dil öğrenmekte daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. 

İkinci bir dil bilmenin faydalarını gösteren çalışmaların bir örneği de İngiltere’de gerçekleştirildi. İnme geçirmiş 608 kişi üzerinde yapılan bu çalışmada, iki dil bilenlerin yüzde 40 oranında tam işlevselliklerini geri kazandıkları, tek dil bilenlerdeyse bunun sadece yüzde 20 oranında kaldığı görüldü. 

Aynı Kişi Farklı Dillerde Farklı Görüşlere Sahip Oluyor

Denildiği gibi, ikinci bir dil bilmek ikinci bir ruha sahip olmak gibi olabilir. 1960’lı yıllarda California Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, İngilizce ve Japonca konuşan çift dilli insanlara muğlak resimlerde ne gördükleri soruldu. Örneğin, bu kişilerden bir tanesinin görüşleri o anda kullandığı dile göre değişim gösterdi. Gösterilen resimdeki koltuğa yaslanmış kadın, Japonca konuştuğu sırada bu kişide kadının nişanlısını kaybetmesinin ardından intihar etmeyi düşünmekte olduğu algısını oluşturdu. Aynı kişi, İngilizce konuşulan seansta resimdeki kadının bir ders için olan dikiş projesini tamamlamakta olduğunu söyledi. Çalışma neticesinde, konuşulan dili değiştirmenin o dille ilişkili olan kültürel etkileri, görüşleri ve inançları da beraberinde getirdiği sonucuna varıldı. 

Connecticut Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer çalışmada, çift dil bilen Meksikalılardan hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde düzenlenmiş anketlerde kişiliklerini değerlendirmeleri istendi. Sonuçta, İngilizce cevaplarda açıklık ve dışa dönüklük özellikleri vurgulanırken, İspanyolca cevapların daha mütevazı, çekingen ve içe dönük olduğu görüldü. Çalışma sonuçları, dilin son derece kuvvetli bir şey olduğunu ve insanın kendisini farklı görmesine yol açtığını ortaya koydu. 

Konuştuğumuz ve düşündüğümüz dilin beyinlerimizi ve kişiliklerimizi şekillendirdiğine dair elde edilen kanıtlar giderek artıyor. Kim bilir, belki zevklerimizi, alışkanlıklarımızı ve değerlerimizi de şekillendiren odur. 

New Scientist


Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz