Astronomi

Nedir Bu Kara Delik?

kara delik

Nedir bu kara delik? Geleneksel olarak, bir kara deliğin etki alanına giren tüm madde ve radyasyonu geri dönüşü olmayan bir şekilde yutan astronomik bir obje olduğu düşünülür. Fiziksel olaraksa, bir tekillik mevcudiyeti; normalde gayet iyi işleyen fizik yasalarının artık geçerli olmadığı, içinde kütle/enerji yoğunluğunun sonsuz hale geldiği ve bir “olay ufku” ile sınırlı olan bir uzay bölgesi olarak tanımlanır.  

Ancak Nature Astronomy’de yayınlanan bir makalenin de ortaya koyduğu üzere, bu “tekillik” durumunu kesin ve herkes tarafından kabul edilen bir şekilde tanımlamak gerçekten zor. Çalışmanın yazarı Dr. Erik Curiel sorunu şu şekilde özetliyor: “Kara deliklerin özellikleri optik fizik, kuantum fiziği ve elbette ki astrofizik gibi fiziğin çeşitli alt dallarının araştırma konusu. Ancak bu dalların her biri, soruna kendisine özgü bir dizi belirli teorik kavramla yaklaşıyor.”

Yapılan Tanımlar Uzmanlık Dallarının Kabul Ettiği Düşüncelerle Tutarlı Oluyor

Felsefe ve kuramsal fizik bölümlerinden mezun olan Dr. Curiel, araştırma projesinin ana amacının modern fiziğin kafa karıştıran bazı yönleri için kesin bir felsefi tanım geliştirmek olduğunu söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Kara delikler gibi fenomenler inceleme ve deneyler yapılması için ulaşılamaz olan bir alanda bulunuyor. Kara deliklerin var oldukları varsayımına dayanarak yapılan ve dolayısıyla bir miktar tahmin içeren çalışmalar, kuramsal fizik alanı için bile sıra dışı.” Ancak felsefi perspektiften bakıldığında, fiziğin kara deliklerin doğasına olan yaklaşımını bu kadar ilginç yapan da bu zorluk. Curiel, “Fiziğin kara deliklere olan bakış açısı, ontolojik, metafiziksel ve metodolojik fikirlerle ilgili olan felsefi sorunlarla ayrılmaz bir biçimde bağlı,” diyor. 

Kara delikler konsepti üzerine yaptığı felsefi analiz için olan hazırlık sürecinde, Curiel çok çeşitli araştırma alanlarında görev yapan fizikçilerle konuştu. Bu konuşmalar sırasında, ona bir kara delik için birbirinden oldukça farklı tanımlar yapıldı. Ama önemli olan bir nokta, bu tanımların her birinin kişilerin uzmanlık dallarının kabul ettiği düşüncelerle tutarlı olmasıydı. Curiel bu konuşmaları “şaşırtıcı” ve “aydınlatıcı” olarak niteliyor. 

Görüşlerin Neyi Önemli Tuttuğu Arasındaki Farklılıklar Konusunda Farkındalık Oluşturulmalı

Örneğin, astrofizikçi Avi Loeb kara delikleri, “Bir kara delik en üst düzey bir hapishanedir: bir kez girdiğinizde bir daha asla oradan çıkamazsınız,” diye tanımlarken, kuramsal fizikçi Domenico Giulini, kara deliklerin uzaydaki hareket edebilen ve hareket ettirilebilen objeler olarak düşünülmesinin kavramsal olarak sorunlu olduğu düşüncesine sahip. 

Netice olarak, Curiel fizikçilerin bu fenomene çok çeşitli fiziksel bakış açılarından yaklaşmasına olanak tanıdığı için kara delikler konusunda değişik tanımlamaların yapılmasının olumlu bir şey olduğunu düşünüyor. Ancak görüşlerdeki bu çeşitliliği verimli bir şekilde kullanmak için, bu görüşlerin neyi önemli tuttuğu, neyi vurguladığı arasındaki farklılıklar konusunda daha büyük bir farkındalık oluşturmanın da önem taşıdığına dikkat çekiyor.  

Science Daily


Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz