Biyoloji Tarih

Kiraz Ya Da Giresun

Canlılar içindeki müthiş zenginliği ile bitkiler alemi şüphesiz en ilginç gruplardan biridir. Bugün dünya üzerinde 1 milyona yakın bitki bulunduğunu ve bunların ancak yarısının botanikçiler tarafından keşfedilip tanılandığını biliyoruz.

Ülkemiz florası da coğrafik yapısı dolayısıyla gerek topoğrafik, gerek fitocoğrafik etmenlerinden ötürü kayda değer bir konumdadır. Bugün Türkiye’de 11.700 civarında tanılanmış -çiçekli- bitki yaşamaktadır. Buna çiçeksiz bitkileri de dahil ederseniz sayı 14 bine yaklaşmaktadır. Avrupa kıtasını göz önünde bulundurduğumuzda bütün Avrupa ülkelerini kapsayan bu alanda sadece 13 bin civarında bitki bulunması şaşırtıcıdır.

Yani sadece bizim ülkemizin flora zenginliği tüm Avrupa’dakinden daha fazladır. Bununla beraber doğal ormanlarımızın da Avrupa’dakinden katbekat fazla olduğu bilinmektedir.

Akla ilk gelen sorulardan biri; ‘bu kadar zengin bir ülkede orijini (anavatanı) Türkiye olan bitkiler yok mu?’dur. Elbette var; bunlardan biri kirazdır. Kiraz ilk keşfedildiğinde Giresun civarında keşfedilmesinden olsa gerek Giresun’un eski adı verilmiştir; Cerasus. Bilimsel adı (cins adı) Cerasus olan kiraz, gülgiller (Rosaceae) ailesine mensuptur ve anavatanı Türkiye olan onlarca bitkiden yalnızca biridir.

Cengaverliğinden çok boğazına düşkünlüğü ile ün salmış olan Romalı Lucullus, M.Ö. 68’de Pontus kralı Mithridates’e yenildikten sonra, Giresun civarında kirazı İtalya’ya götürmüş ve bu meyve oradan bütün dünyaya yayılmıştır. Türkçe adı ‘Kiraz’, Fransızca ‘Cérise’, İtalyanca ‘Cregiola’, Almanca ‘Kirsche’ ve İngilizce ‘Cherry’ sözcükleri hep ‘Cerasus’ (Kerazus okunur)’dan türemişlerdir.

Artık kiraz alırken ve yerken farklı bir gözle bakın; afiyetle ve gururla yiyin!

Kaynaklar:
Gümüş, C., Özkan Z.C., Demirci, A. Geçmişten Günümüze Türkiye Ormanları Ve Ormancılığı (http://www.orkoop.org.tr/)
Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M. T. (Editörler) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
Birand, H. 1996. Alıç Ağacı İle Sohbetler. Tubitak Yayınları, 12. Basım, Ankara.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır..

Bunları da beğenebilirsiniz